SEA และบริษัทในเครือส่งมอบถังออกซิเจน 2,000 ถัง สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศไทย

21
SGM SEA และบริษัทในเครือส่งมอบถังออกซิเจน 2,000 ถัง

เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนถังออกซิเจน ทำให้โรงพยาบาลที่กำลังให้การรักษาผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ไม่สามารถทำการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ตามเป้าประสงค์ ดังนั้น SEA (Group) ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ และบริษัทในเครือ อาทิ การีนา และชอปปี้ จึงมุ่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยส่งมอบถังออกซิเจน 2,000 ถัง ให้แก่ประเทศไทย เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศไทย 

SGM Sea บริจาคถังออกซิเจน 2,000 ถัง (2)

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SEA (ประเทศไทย) เผยว่า “ในฐานะที่ SEA เป็นองค์กรที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ในภาวะวิกฤตเช่นนี้เราจึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการรักษาดูแลประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องการการรักษาที่ถูกต้อง และทันท่วงที ดังนั้น SEA จึงใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการจัดหาสินค้าจากเครือข่ายซัพพลายเออร์ทั่วโลก เพื่อจัดหา และนำเข้าถังออกซิเจนจากต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวน 2,000 ถัง และได้ทำการส่งมอบให้แก่กรมการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดย SEA คาดหวังว่าถังออกซิเจนทั้งหมดจะถูกกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศไทย ที่กำลังขาดแคลนถังออกซิเจน อย่างเร่งด่วน และมีส่วนช่วยให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเป็นไปอย่างราบรื่น และสมบูรณ์”

SGM Sea บริจาคถังออกซิเจน 2,000 ถัง (3)

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลือง และกำลังจะเข้าสู่อาการสีแดง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้าสู่ภาวะวิกฤต มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจน สถานพยาบาลหลายแห่งที่ให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความต้องการออกซิเจนเพื่อให้ผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการหายใจติดขัดสามารถได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ กรมการแพทย์เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มอาการ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง มีความยินดีที่จะรับบริจาคถังออกซิเจน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ และช่วยให้ผู้ป่วยได้มีอาการที่ดีขึ้นได้ต่อไป

SGM Sea บริจาคถังออกซิเจน 2,000 ถัง (4)

เนื่องจาก SEA (Group) เป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้ง และเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงมุ่งทำตามพันธกิจที่จะมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกคน โดยนอกจากประเทศไทยแล้ว SEA ยังได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ อินโดนีเซีย และ เวียดนาม

SGM Sea บริจาคถังออกซิเจน 2,000 ถัง (6)

แนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์กักตัวชุมชน ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลสนาม จะยิ่งทวีความสำคัญในการควบคุมการระบาด และการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ดังนั้น SEA จึงหวังว่าการส่งมอบถังออกซิเจนครั้งนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ ที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศไทยได้ และสามารถเร่งให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนช่วยลดการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน

Special Thanks : SEA THAILAND


ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่
facebook : 
SortGaming : ซอร์ตเกมมิ่ง
website : 
SortGaming : ซอร์ตเกมมิ่ง
youtube : 
SortGaming : ซอร์ตเกมมิ่ง
Twitter : 
SortGaming
Instagram : 
SortGaming

Facebook Comments